• فعالیت های در دست اجرا
  • حمایت تحصیلی (اعطای کمک هزینه تحصیلی)

   مطابق آمارهاي ارائه شده در يک دوره زماني شش ساله نزديک به پنج ميليون دانش آموز واجب التعليم ، يا تحصيل را آغاز ننموده اند و يا از چرخه تحصيل خارج شده اند. آنچه مسلم است بسياري از اين دانش آموزان، مستعد تحصيل هستند و چنانچه به صورت اصولي حمايت شوند قادر خواهند بود به مدارج بالای علمی و دانشگاهي دست یابند.

  • ساخت مدرسه در استان زلزله زده کرمانشاه

   بدنبال وقوع زلزله در مناطق روستایی استان آذربایجان شرقی جامعه نیکوکاری ابرار ا بر آن شد تا پس از هماهنگی با ارگان های مرتبط ، بازسازي و احداث كارگاه آموزشي سرند خواجه ( واقع در مدرسه حضرت آيت ا... خامنه اي) روستاي سرند را برعهده گيرد.

  • طرح توسعه پایدار در مناطق روستایی محروم

   آموزش کارآفرینی و اشتغال زائی در مناطق محروم یکی از پروژه های اولویت دار جامعه ی ابرار می باشد . به عبارتی بر اساس نتایج حاصل از یافته های پژوهشی و برنامه های آموزشی با ارائه خدمات مشاوره ای ترویجی به صورت مکمل ، زمینه برای ایجاد و توسعه کسب و کارهای جدید هموار خواهد شد .( بیشتر......)

  • پروژه توسعه پایدار روستایی استان خراسان جنوبی

   پروژه توسعه پایدار روستاهای فلک، خونیک، اندریک و تجن قاین با تاکید بر اشتغال و کارآفرینی در راستای اهداف جامعه نیکوکاری ابرار به منظور فراهم کردن زمینه توسعه پایدار روستاها با رویکرد اشتغال و کارآفرینی اجرا می شود و برمبنای آن با زمینه سازی توانمندسازی جامعه محلی شرایط برای شروع توسعه روستا فراهم خواهد شد. این طرح در سه مرحله شامل مرحله مطالعه و شناخت، مرحله تدوین برنامه و پروژه و مرحله اجرای پروژه های توسعه روستایی اجرا می شود.

  • پروژه توسعه پایدار روستایی استان کردستان

   طرح توسعه پایدار روستایی کردستان در 4 روستای کمتر توسعه یافته استان در شهرستان دیواندره به مدت دو سال اجراء می گردد.

 • فعالیت های انجام شده