گواهینامه ها و تقدیرنامه ها

گواهینامه ها ، تقدیرنامه ها و مجوزهای جامعه نیکوکاری ابرار :
 • مجوز ایجاد شیکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه مجوز ایجاد شیکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه

  سال اخذ:1395/02/15

  سازمان مربوطه:وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران

 • پروانه فعالیت جامعه نیکوکاری ابرار به عنوان یک سازمان مردم نهاد در سطح ملی پروانه فعالیت جامعه نیکوکاری ابرار به عنوان یک سازمان مردم نهاد در سطح ملی

  سال اخذ:1394/05/11

  سازمان مربوطه:وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران

 • تقدیرنامه بابت احداث، تکمیل، و تجهیز مدارس در مناطق زلزله زده شهرستان دشتی استان بوشهر تقدیرنامه بابت احداث، تکمیل، و تجهیز مدارس در مناطق زلزله زده شهرستان دشتی استان بوشهر

  سال اخذ:1393/07/09

  سازمان مربوطه:سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر

 • تقدیر از جامعه نیکوکاری ابرار تقدیر از جامعه نیکوکاری ابرار

  سال اخذ:1393/06/23

  سازمان مربوطه:وزارت آموزش و پرورش سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

 • لوح تقدیر جهت امر مدرسه سازی در استان بوشهر لوح تقدیر جهت امر مدرسه سازی در استان بوشهر

  سال اخذ:1394/04/01

  سازمان مربوطه:استانداری بوشهر

 • لوح تقدیر جهت احداث مسجد و خانه خدا در سرزمین نیوزلند لوح تقدیر جهت احداث مسجد و خانه خدا در سرزمین نیوزلند

  سال اخذ:1394/04/01

  سازمان مربوطه:بنیاد اسلامی فرهنگی ایمان - نیوزلند

 1 2