استان:
شهر:

ابرار سنندج

 • نام مسئول : هیرش عباسی
 • پست الکترونیک: hirashabbasi@gmail.com
 • آدرس: سنندج-خیابان آبیدر-چهارراه صفری-نبش کوچه طوطی-بالاتر از آزمایشگاه حسینی نسب-اتاق بازرگانی سنندج
 • تلفن: 9180608162

ابرار اهواز

 • نام مسئول : ساهره علیزاده
 • پست الکترونیک: sah.alizade@yahoo.com
 • آدرس: اهواز-امانیه-چهارراه لقمان و سقراط-اتاق بازرگانی اهواز
 • تلفن: 33332642. 061 داخلی 110

ابرار زاهدان

 • نام مسئول : عبدالرحیم گمشادزهی
 • پست الکترونیک: gamshadzahi@gmail.com
 • آدرس: زاهدان-خیابان دانشگاه-میدان دکتر حسابی-اتاق بازرگانی زاهدان
 • تلفن: 054.33294431 داخلی6

ابرار ایلام

 • نام مسئول : معصومه ابراهیم نژاد
 • پست الکترونیک: m.ebrahimnezhad75@gmail.com
 • آدرس: ایلام - بلوار مدرس - روبروی سازمان صنعت و معدن و تجارت استان ایلام- اتاق بازرگانی ایلام .
 • تلفن: 33337134. 084 داخلی 106
 1 2 3 4 5  ...