کمک های نقدی

 کمک های نقدی

نیکوکار ارجمند

تداوم فعالیت های خیرخواهانه و انسان دوستانه ابرار در گروی کمک های شما نیکوکار گرامی است. نیت های پاک و آسمانی شما، ارزشمندترین سرمایه ماست که به یاری ها هر چند اندک، برکتی بزرگ می بخشد. محبت هایتان را قدر می دانیم و در مقابل خود را موظف می دانیم با رعایت صداقت، شفافیت و پاسخگویی، مبالغ دریافتی را در مسیرهای انسان دوستانه به موثرترین  روش صرف نماییم. 

جهت پرداخت از طریق لینک زیر اقدام  فرمایید:

پرداخت آنلاین